Tel : 02-570-9488
Hotline : 062-594-0819 คุณ บรรจง
ID Line : siamfingerscan

KX TDA0161 Doorphone Card

ชื่อสินค้า : KX TDA0161 Doorphone Card
ราคาสินค้า : 0 บาท
ยี่ห้อ :
Model : KX TDA0161

คุณสมบัติ KX TDA0161 Doorphone Card

- Doorphone Controller Card
- Supports Up To 4 Door Intercom Stations
- Supports Up To 4 Door Relays
- One Button Push Allows You To Open Door
- Must Be Combined w/ KX-TDA0190
- Compatible with KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600

Promotion KX TDA0161 Doorphone Card

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณบรรจง
Tel : 02-570-9488 Hotline 062-594-0819 คุณ บรรจง
**รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ราคายังไม่รวม ภาษี 7 % **
Scroll to Top