Tel : 02-570-9488
Hotline : 062-594-0819 คุณ บรรจง
ID Line : siamfingerscan

เกี่ยวกับเรา Suptaweechok.com

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จากเดิมที่เราเคยใช้เครื่องตอกบัตรเพื่อบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรตอก ส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นใช้การพิสูจน์ตัวตนจากลายนิ้วมือ ซึ่งลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลก็แตก ต่างกันไป ไม่ซ้ำกัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยแก้ปัญหาในการลงบันทึกเวลาทำงานแทนกันได้

เครื่องสแกนใบหน้า สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ไม่สะดวกสแกนลายนิ้วมือ อาทิ บริษัทที่ทำเกี่ยวกับสารเคมี พนักงานบางคนที่มีลายนิ้วมือบาง เปื้อนสารเคมี ส่งผลให้สแกนลายนิ้วมือได้ยากหรือสแกนลายนิ้วไม่ติด ช่วยแก้ปัญหาในการลง บันทึกเวลาทำงานแทนกันได้

มาตรฐาน

Scroll to Top